Hoeveel bedraagt een gemiddelde recruitment fee?

De vraag der vragen, die bij eender welke zakelijke overeenkomst uiteindelijk toch gesteld moet worden. Als je een product koopt, is de prijs meestal duidelijk geafficheerd in de etalage of in de rekken. Bij een dienst als recruitment ligt dat natuurlijk anders. Maar uiteindelijk zal de recruiter zijn diensten factureren en dan weet je maar beter wat er op je afkomt.

Gemiddelde fee voor recruitment, met uitschieters voor moeilijk in te vullen functies

Op gespecialiseerde websites of op websites van recruitment agencies kun je lezen dat de wervingskosten gemiddeld tussen 20 en 30% van het bruto jaarsalaris van een geplaatste kandidaat (inclusief vakantiegeld en eventuele bonus) liggen. Dat percentage verschilt per functie: voor echt moeilijk in te vullen vacatures kan de fee oplopen tot 35 of zelfs 40%. 

Een heikel punt zijn eventuele voorafbetalingen. Soms wordt gevraagd om de wervings- en selectiefee in twee delen te factureren. De vraag is wat er gebeurt als de ideale kandidaat niet uit de bus komt en er al een voorschot betaald is. Anderzijds: het kan ook gebeuren dat de nieuwe medewerker niet helemaal aan de verwachtingen voldoet of zelfs de arbeidsovereenkomst opzegt. Dan ben je de hele werving- en selectiefee kwijt.

Kosten om zelf te rekruteren versus kosten van recruitment

Als je een recruitment fee duur vindt, moet je eens de werkelijke kosten optellen die gepaard gaan met het zelf rekruteren. Sowieso is er dan iemand binnen je bedrijf die zich moet bezigheden met:

  • profiel van de kandidaat en functie vaststellen
  • vacaturetekst opstellen
  • vacatures plaatsen op jobsites, eigen website…
  • kandidaten selecteren
  • sollicitatiegesprekken voeren
  • verdere selectie
  • assessment als dat nodig en van toepassing is
  • werving (documenten, loonafspraken…)
  • opvolging en opleiding (eerste dag, taken aanleren, werkwijze van het bedrijf…)

Dat wordt op minstens 80 manuren gerekend, maar het kan tot bijna het dubbel zijn als de kandidaat maar niet gevonden wordt. Komen daarbij nog de advertentiekosten en eventuele overheadkosten. Je zult op een bedrag uitkomen dat niet zo veraf ligt van de fee van de recruiter. Maar er wordt algemeen aangenomen dat de recruiter beter werk levert en je minder risico loopt op een ongeschikte kandidaat.

Een vacature niet invullen is duurder dan een recruitment fee

Als je zelf gaat rekruteren, moet je je ook focussen op het wervingsproces, anders sleept de procedure eeuwig aan. Dan moet je ook nog de kosten meerekenen van een vacature die niet ingevuld wordt en het bedrijfsverlies dat daarmee gepaard gaat omdat taken onvervuld blijven. 

Kies voor duidelijke tarieven voor recruitment dankzij Conneqtin

Als je kiest voor een recruiter via Conneqtin, zit je sowieso veilig: dankzij het evaluatiesysteem kun je nagaan of de recruiter doorgaans kwaliteit levert, en bovendien voert Conneqtin duidelijke communicatie over de tarieven. Bedrijven hebben een duidelijk beeld van het kostenplaatje en de hele contractprocedure is geijkt en geautomatiseerd. Geen verrassingen: zowel qua prijs als kwaliteit ben je zeker dat je waar voor je geld krijgt. 

Maak hier je profiel aan of mail ons op hello@conneqtin.com of bel ons op 0473 31 02 63 voor meer informatie.

Recruiter

+

Bedrijf

Jawel! Je leest 't goed. Conneqtin biedt zowel bedrijven als recruiters vele voordelen. Wat houdt je nog tegen om het zelf te proberen? 

Inzichten

Nieuws en vaktips in HR

Relevant HR-nieuws in je mailbox

Schrijf je in op de nieuwsbrief